Indikace vody v oleji

Indikace vody v oleji – Sonda WIO a VV111

Všude tam, kde se v průmyslu využívá technický olej nastává problém s udržením kvality tohoto média a to zejména co se týče obsahu vody. Voda může do oleje pronikat netěsnostmi chladicích okruhů apod. Sonda WIO umožňuje kontinuálně monitorovat překročení předem nastavené povolené úrovně vody obsažené v oleji. Sondu WIO je možné podle požadavku zákazníka rozměrově přizpůsobit účelu použití. Citlivost sondy na vodu je výrobcem nastavitelná od 0,05 % celkového objemu.

Pro orientační indikaci množství vody obsažené v oleji oběžných kol vodních turbín slouží sonda VV111. Měření probíhá za klidu stroje.

Zařízení v současné době již nevyrábíme.